Betongsaging i dekker

Utsparing for strekkmetall gulv i fjøs.
På midten blir en del stående igjen,

dette for og binde vegg og dekke.

forrige side
neste side