Værdata fra Fonn Bygg

Værdata fra Fonn Bygg AS.
Kart over værstasjonene klikk her.
Værstasjoner med egen hjemmeside.
Hemmestad 5 moh
Borkenes åsen 218 moh
Sollifjellet 540 moh
Sjurfjellet 590 moh
Sauen 570moh
Bjørnfjell 520-750 moh

Innformasjon til brukerne av denne siden.
Tids stempel på hvert data bilde viser siste oppdatering. Oppdateres normalt hvert minutt. Historiske data hvert 15 minutt .
Minus grader og over 95% fuktighet kan føre til nedising av vind sensorer. Dette fører til for lav/0 vind og feil retning.
De høyest liggende stasjonene er mest utsatt for nedising.
Ved manglende kontakt mellom værstasjon og mottaker vises det 0 verdier. Korrekt visning burde være - - eller N/A.
Manglende kontakt er typisk ved tomt reserve batteri i mørketid, eller ved nedising av antenner.

Drifts meldinger.

05.09.23: Borkenes har ikke reservebatteri montert og vil falle ut ved manglende solcelle lading
05.09.23; Kveøya og Langmoan stasjon tatt ut av drift p.g.a. feil med vindmåler

-