Værdata fra Fonn Bygg

Værdata fra Fonn Bygg AS.
Kart over værstasjonene klikk her.

Flere detaljer fra Hemmestad her


Flere detaljer fra Kveøya her


Flere detaljer fra Langmoan her


Flere detaljer fra Sollifjellet her


Flere detaljer Bjørnfjellplatået her

Flere detaljer Bjørnfjelltoppen her

Værstasjoner med egen hjemmeside.

Sollifjellet 540 moh

Bjørnfjell 520-750 moh

Historiske data klikk på WU boks

Weather Underground PWS IBORKENE2Weather Underground PWS IKVEFJOR2Weather Underground PWS ITROMSHA2Weather Underground PWS IHARSTAD2Weather Underground PWS INORDLAN37Weather Underground PWS INORDLAN72

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

Innformasjon til brukerne av denne siden.
Tids stempel på hvert data bilde viser siste oppdatering. Oppdateres normalt hvert minutt. WU med historiske data hvert 15 minutt .
Minus grader og over 95% fuktighet kan føre til nedising av vind sensorer. Dette fører til for lav/0 vind og feil retning.
De høyest liggende stasjonene er mest utsatt for nedising.
Ved manglende kontakt mellom værstasjon og mottaker vises det i WU -999 temp og N 0 vind. WL viser 0 verdier.
Korrekt visning burde være - - eller N/A.
Manglende kontakt er typisk ved tomt reserve batteri i mørketid, eller ved nedising av antenner.

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

Drifts meldinger.

Manglende reserve batteri i Bjørnfjelltoppen værstasjon. Faller ut periodisk i mørketiden

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

-