Betongsaging og kjerneboring.
Bygg og vedlikehold.

Tjenester

Vi utfører betongsaging, kjerneboring, og jobber med bygnings-konstruksjoner generelt. 

Saging

Om oss

I over 27 år har Fonn Bygg levert byggetjenester i Hålogaland. Daglig leder Egil Fonn startet bedriften i 1995.